دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون دکتری 96 خوش درخشید


دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون دکتری 96 خوش درخشید

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون دکتری 96 خوش درخشید
 میثم احمدنیا، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه اول آزمون دکتری در رشته مدیریت دولتی شد .

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون دکتری 96 خوش درخشید

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون دکتری 96 خوش درخشید
 میثم احمدنیا، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه اول آزمون دکتری در رشته مدیریت دولتی شد .

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون دکتری 96 خوش درخشید