جوانان منتظر آگهی استخدام دولت نباشند


جوانان منتظر آگهی استخدام دولت نباشند
دکتر سید عبدالعلی ذوالانواری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی امروز(۱۴اسفند) در همایش کارآفرینی، مهارت و اشتغال که در مجتمع فرهنگی هنری آفتاب اراک برگزار شد، گفت: فناوری جدید زمینه کارآفرینی های بیشتری را برای جوانان فراهم کرده است. وی افزود: ۵۰ درصد از کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیاری از کارهای بزرگی […]

جوانان منتظر آگهی استخدام دولت نباشند

دکتر سید عبدالعلی ذوالانواری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی امروز(۱۴اسفند) در همایش کارآفرینی، مهارت و اشتغال که در مجتمع فرهنگی هنری آفتاب اراک برگزار شد، گفت: فناوری جدید زمینه کارآفرینی های بیشتری را برای جوانان فراهم کرده است. وی افزود: ۵۰ درصد از کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیاری از کارهای بزرگی […]
جوانان منتظر آگهی استخدام دولت نباشند