تمديد مهلت ارسال مقاله به همايش ملى تاريخ پزشكى در تمدن اسلام و ايران


تمديد مهلت ارسال مقاله به همايش ملى تاريخ پزشكى در تمدن اسلام و ايران

 مهلت ارسال مقاله به همايش ملي تاريخ پزشكي در تمدن اسلام  و ايران تا 10 ارديبهشت ماه تمديد شد .

همايش ملي تاريخ پزشكي درتمدن اسلام و ايران (بازشناسي تاريخ پزشكي خراسان ) طي روزهاي 26 و 30 ارديبهشت ماه امسال به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي شود .

 

تمديد مهلت ارسال مقاله به همايش ملى تاريخ پزشكى در تمدن اسلام و ايران

 مهلت ارسال مقاله به همايش ملي تاريخ پزشكي در تمدن اسلام  و ايران تا 10 ارديبهشت ماه تمديد شد .

همايش ملي تاريخ پزشكي درتمدن اسلام و ايران (بازشناسي تاريخ پزشكي خراسان ) طي روزهاي 26 و 30 ارديبهشت ماه امسال به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي شود .

 

تمديد مهلت ارسال مقاله به همايش ملى تاريخ پزشكى در تمدن اسلام و ايران

فروش بک لینک