بعد از ظهر امروز نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی بکار خود پایان می دهد


بعد از ظهر امروز نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی بکار خود پایان می دهد

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات هفته پژوهش خراسان رضوی خبر داد:
مراسم اختتامیه  نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و نمایشگاه کتاب دانشگاهی ساعت ۱۸ امروز
مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات هفته پژوهش استان خراسان رضوی گفت: نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و نمایشگاه کتاب های دانشگاهی امروز  با حضور علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوي ، روسای دانشگاه ها، مسئولین دستگاه های اجرایی استان و جمعی از نخبگان و فعالان علمی و پژوهشی ساعت 18 در سالن همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد به كار خود پايان مي دهد.

بعد از ظهر امروز نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی بکار خود پایان می دهد

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات هفته پژوهش خراسان رضوی خبر داد:
مراسم اختتامیه  نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و نمایشگاه کتاب دانشگاهی ساعت ۱۸ امروز
مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات هفته پژوهش استان خراسان رضوی گفت: نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و نمایشگاه کتاب های دانشگاهی امروز  با حضور علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوي ، روسای دانشگاه ها، مسئولین دستگاه های اجرایی استان و جمعی از نخبگان و فعالان علمی و پژوهشی ساعت 18 در سالن همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد به كار خود پايان مي دهد.

بعد از ظهر امروز نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی بکار خود پایان می دهد