برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد جامع شهداء شیراز


برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد جامع شهداء شیراز
برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد جامع شهداء شیراز توسط تشکل دانشجویی وصال صورت گرفت

برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد جامع شهداء شیراز

برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد جامع شهداء شیراز توسط تشکل دانشجویی وصال صورت گرفت
برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد جامع شهداء شیراز

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

گوشی موبایل