برگزاری جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد اسلامی خراسان رضوی در واحد مشهد


با حضور بیش از ۱۰۰ زوج دانشجو؛
جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد اسلامی خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد
جشن ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه‌های خراسان رضوی با حضور بیش از ۱۰۰ زوج دانشجو در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد.

اس ام اس

پرشین موزیک