برگزارى سومين كارگاه آموزشى فضاى مجازى ويژه اساتيد و كاركنان


برگزارى سومين كارگاه آموزشى فضاى مجازى ويژه اساتيد و كاركنان

دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده فني مهندسي با مشاركت باشگاه پ‍ژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ويژه اساتيد و كاركنان اين دانشگاه برگزار مي كند :

سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي
آسيب ها ، فرصت ها، تكنيك ها
با حضور استاد شراهي

زمان : سه شنبه 24 فروردين ماه ساعت 10 الي 12

مكان : سالن شهداي گمنام دانشگاه

برگزارى سومين كارگاه آموزشى فضاى مجازى ويژه اساتيد و كاركنان

دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده فني مهندسي با مشاركت باشگاه پ‍ژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ويژه اساتيد و كاركنان اين دانشگاه برگزار مي كند :

سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي
آسيب ها ، فرصت ها، تكنيك ها
با حضور استاد شراهي

زمان : سه شنبه 24 فروردين ماه ساعت 10 الي 12

مكان : سالن شهداي گمنام دانشگاه

برگزارى سومين كارگاه آموزشى فضاى مجازى ويژه اساتيد و كاركنان

خرید بک لینک

عکس