برگزارى اردوى علمى و پژوهشى كانون دانشجويى ثقلين ويژه دانشجويان پسر


برگزارى اردوى علمى و پژوهشى كانون دانشجويى ثقلين ويژه دانشجويان پسر

كانون دانشجويي ثقلين اولين برنامه ي خود را ويژه برادران دانشجو برگزار مي كند :
  اردوي علمي و پژوهشي معدن فيروزه نيشابور   

زمان :26 فروردين ماه – ساعت 6 صبح  الي 19 
علاقه مندان جهت ثبت نام به كانون قرآن و عترت مراجعه يا با شماره ي  36625203 تماس حاصل فرمايند.
ظرفيت 40 نفر.هزينه ثبت نام 5000 تومان.

برگزارى اردوى علمى و پژوهشى كانون دانشجويى ثقلين ويژه دانشجويان پسر

كانون دانشجويي ثقلين اولين برنامه ي خود را ويژه برادران دانشجو برگزار مي كند :
  اردوي علمي و پژوهشي معدن فيروزه نيشابور   

زمان :26 فروردين ماه – ساعت 6 صبح  الي 19 
علاقه مندان جهت ثبت نام به كانون قرآن و عترت مراجعه يا با شماره ي  36625203 تماس حاصل فرمايند.
ظرفيت 40 نفر.هزينه ثبت نام 5000 تومان.

برگزارى اردوى علمى و پژوهشى كانون دانشجويى ثقلين ويژه دانشجويان پسر

فروش بک لینک

اسکای نیوز