انتقال دانشجویان دختر به دانشگاه محل سکونت تا ترم بهمن


انتقال دانشجویان دختر به دانشگاه محل سکونت تا ترم بهمن

حجت الاسلام کلانتری خبر داد
انتقال دانشجویان دختر به دانشگاه محل سکونت تا ترم بهمن
  معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با تجمیع بعضی واحدها، از برخی هزینه‌های مدیریتی و کارمندی واحد زیان‌ده کم و این واحدها از حالت واحد مستقل خارج شده و زیرمجموعه واحد بزرگتری قرار گیرند.

انتقال دانشجویان دختر به دانشگاه محل سکونت تا ترم بهمن

حجت الاسلام کلانتری خبر داد
انتقال دانشجویان دختر به دانشگاه محل سکونت تا ترم بهمن
  معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با تجمیع بعضی واحدها، از برخی هزینه‌های مدیریتی و کارمندی واحد زیان‌ده کم و این واحدها از حالت واحد مستقل خارج شده و زیرمجموعه واحد بزرگتری قرار گیرند.

انتقال دانشجویان دختر به دانشگاه محل سکونت تا ترم بهمن