اطلاعیه مهم / اعلام اسامی دریافت کنندگان وام بانک ملی و مهلت ارسال مدارک


قابل توجه همكاران محترم :
طبق بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه بدينوسيله به اطلاع مي رساند جهت اخذ وام بانك ملي (دوره دوم سال 94) اسامي همكاراني كه واجد شرايط بوده و بر اساس امتياز بندي مشخص گرديده اند در سايت اداره بيمه و رفاه كاركنان اعلام گرديد.

free download movie

موبایل دوستان