اشتغال جوانان


اشتغال جوانان
اخبار مرتبط با اشتغال جوانان خبر ۲۱ فروردین ۹۵ : حل مشکل اشتغال جوانان آذربایجان غربی با خروج از رکود (منبع : خبرگزاری تسنیم) معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی گفت: با خارج کردن واحدهای صنعتی آذربایجان غربی از رکود فرصت‌های اشتغال جدیدی پیش روی جوانان قرار داده می‌شود. به […]

اشتغال جوانان

اخبار مرتبط با اشتغال جوانان خبر ۲۱ فروردین ۹۵ : حل مشکل اشتغال جوانان آذربایجان غربی با خروج از رکود (منبع : خبرگزاری تسنیم) معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی گفت: با خارج کردن واحدهای صنعتی آذربایجان غربی از رکود فرصت‌های اشتغال جدیدی پیش روی جوانان قرار داده می‌شود. به […]
اشتغال جوانان