استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت بهپرداز همراه سامانه اول/ تهران


استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت بهپرداز همراه سامانه اول/ تهران
شرکت دانش بنیان بهپرداز همراه سامانه اول، جهت توسعه منابع انسانی متخصص خود در رشته های ذیل نیروهای مستعد و با انگیزه در تهران استخدام می نماید. کد شغلی عنوان شغلی شرایط احراز DBO 13 کارشناس اوراکل برنامه نویس ORACLE تسلط بر مفاهیم Oracle Database تسلط بر مفاهیم Database ANL 04 تحلیلگر مدرک کارشناسی نرم […]

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت بهپرداز همراه سامانه اول/ تهران

شرکت دانش بنیان بهپرداز همراه سامانه اول، جهت توسعه منابع انسانی متخصص خود در رشته های ذیل نیروهای مستعد و با انگیزه در تهران استخدام می نماید. کد شغلی عنوان شغلی شرایط احراز DBO 13 کارشناس اوراکل برنامه نویس ORACLE تسلط بر مفاهیم Oracle Database تسلط بر مفاهیم Database ANL 04 تحلیلگر مدرک کارشناسی نرم […]
استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت بهپرداز همراه سامانه اول/ تهران