استخدام ۴ ردیف شغلی در صنایع چوب و MDF نفیس


استخدام ۴ ردیف شغلی در صنایع چوب و MDF نفیس
  صنایع چوب و MDF نفیس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد زیر در شیراز نیازمندیم.: ردیف عنوان شغل تعداد شرایط ۱ مدیر فروش  ۱نفر آشنا به حسابداری با فن بیان بالا و سابقه کار ۲ حسابدار خانم / آقا  ۱نفر جهت کار در کارگاه با سابقه کار ۳ نصاب درب و کابینت  ۵ […]

استخدام ۴ ردیف شغلی در صنایع چوب و MDF نفیس

  صنایع چوب و MDF نفیس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد زیر در شیراز نیازمندیم.: ردیف عنوان شغل تعداد شرایط ۱ مدیر فروش  ۱نفر آشنا به حسابداری با فن بیان بالا و سابقه کار ۲ حسابدار خانم / آقا  ۱نفر جهت کار در کارگاه با سابقه کار ۳ نصاب درب و کابینت  ۵ […]
استخدام ۴ ردیف شغلی در صنایع چوب و MDF نفیس

استخدام