استخدام ۳ ردیف شغلی در مجموعه غذایی لمکده


استخدام ۳ ردیف شغلی در مجموعه غذایی لمکده
  مجموعه غذایی لمکده به نیرو های زیر در شیراز نیازمندیم: سالن دار جهت پذیرایی با سابقه کار ۴ نفر آقا ظرف شوی ۱ نفر آقا نیرو جهت نگهبان درب ورودی با سابقه کار – ۱نفر آدرس: بلوار صنایع – روبروی پمپ بنزین دیرین – مجموعه غذایی لمکده شماره تماس:۰۹۱۷۲۰۲۰۰۴۸

استخدام ۳ ردیف شغلی در مجموعه غذایی لمکده

  مجموعه غذایی لمکده به نیرو های زیر در شیراز نیازمندیم: سالن دار جهت پذیرایی با سابقه کار ۴ نفر آقا ظرف شوی ۱ نفر آقا نیرو جهت نگهبان درب ورودی با سابقه کار – ۱نفر آدرس: بلوار صنایع – روبروی پمپ بنزین دیرین – مجموعه غذایی لمکده شماره تماس:۰۹۱۷۲۰۲۰۰۴۸
استخدام ۳ ردیف شغلی در مجموعه غذایی لمکده

استخدام جدید