استخدام ۱۴ردیف شغلی در پایانه های داده ای نوین / تهران


استخدام ۱۴ردیف شغلی در پایانه های داده ای نوین / تهران
شرکت پایانه های داده ای نوین جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز جنسیت سابقه کار ۱ مدیر پایگاه داده مسلط به مدیریت پایگاه داده های Oracle/SQL server آقا/خانم ۲ سال ۲ مدیر تحلیل داده تسلط به مفاهیم پایگاه های […]

استخدام ۱۴ردیف شغلی در پایانه های داده ای نوین / تهران

شرکت پایانه های داده ای نوین جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز جنسیت سابقه کار ۱ مدیر پایگاه داده مسلط به مدیریت پایگاه داده های Oracle/SQL server آقا/خانم ۲ سال ۲ مدیر تحلیل داده تسلط به مفاهیم پایگاه های […]
استخدام ۱۴ردیف شغلی در پایانه های داده ای نوین / تهران