استخدام گروه ناظر چاپ


استخدام گروه ناظر چاپ
  گروه ناظر چاپ از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید خواهشمند است جهت ارسال رزومه فایل داخل آگهی را دانلود کرده و پس از تکمیل فکس یا ایمیل فرمایید. ردیف شرح شغل حداقل سابقه توضیحات ۱ مدیر پروژه های چاپی ۵ سال دارند در اولویتند pmp کسانیکه مدرک ۲ گرافیست ایده پرداز ۵ […]

استخدام گروه ناظر چاپ

  گروه ناظر چاپ از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید خواهشمند است جهت ارسال رزومه فایل داخل آگهی را دانلود کرده و پس از تکمیل فکس یا ایمیل فرمایید. ردیف شرح شغل حداقل سابقه توضیحات ۱ مدیر پروژه های چاپی ۵ سال دارند در اولویتند pmp کسانیکه مدرک ۲ گرافیست ایده پرداز ۵ […]
استخدام گروه ناظر چاپ