استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت خورشید آب در تهران


استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت خورشید آب در تهران
شرکت خورشید آب در تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کمک حسابدار خانم ترجیحا ساکن منطقه۷تهران ساعت کار شنبه تا چهارشنبه ۸الی ۴ و پنجشنبه ۸الی ۱۲ متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی […]

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت خورشید آب در تهران

شرکت خورشید آب در تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کمک حسابدار خانم ترجیحا ساکن منطقه۷تهران ساعت کار شنبه تا چهارشنبه ۸الی ۴ و پنجشنبه ۸الی ۱۲ متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی […]
استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت خورشید آب در تهران