استخدام کارگر ساده در همدان


استخدام کارگر ساده در همدان
  به ۲ نفر کارگر جهت کار در آسیاب سبد پلاستیکی در همدان نیازمنیدم. ادرس:پشت میدان بار آزادی تماس:۰۹۱۸۹۰۷۰۷۲۲

استخدام کارگر ساده در همدان

  به ۲ نفر کارگر جهت کار در آسیاب سبد پلاستیکی در همدان نیازمنیدم. ادرس:پشت میدان بار آزادی تماس:۰۹۱۸۹۰۷۰۷۲۲
استخدام کارگر ساده در همدان

استخدامی