استخدام کارگر جهت کار در مغازه در بستنی لابریت در اصفهان


استخدام کارگر جهت کار در مغازه در بستنی لابریت در اصفهان
بستنی لابریت شعبه یک اصفهان در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.  عنوان شغلی شرایط احراز کارگر جهت کار در مغازه محدوده سنی ۲۰ تا ۳۵ مجرد جنسیت : آقا و خانم متقاضیان محترم میتوانند رزومه کاری و یا اطلاعات شخصی و محل زندگی […]

استخدام کارگر جهت کار در مغازه در بستنی لابریت در اصفهان

بستنی لابریت شعبه یک اصفهان در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.  عنوان شغلی شرایط احراز کارگر جهت کار در مغازه محدوده سنی ۲۰ تا ۳۵ مجرد جنسیت : آقا و خانم متقاضیان محترم میتوانند رزومه کاری و یا اطلاعات شخصی و محل زندگی […]
استخدام کارگر جهت کار در مغازه در بستنی لابریت در اصفهان