استخدام کارمند و مشاور فروش در تهران


استخدام کارمند و مشاور فروش در تهران
  یک شرکت بین المللی در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی کارمند اداری و مشاور فروش خانم استخدام می نماید. حقوق ثابت+ پورسانت+ پاداش+ بیمه تلفن: ۸۸۶۴۱۸۷۴

استخدام کارمند و مشاور فروش در تهران

  یک شرکت بین المللی در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی کارمند اداری و مشاور فروش خانم استخدام می نماید. حقوق ثابت+ پورسانت+ پاداش+ بیمه تلفن: ۸۸۶۴۱۸۷۴
استخدام کارمند و مشاور فروش در تهران

استخدامی