استخدام کارمند بیمه | پنجشنبه ۱۹ فروردین ۹۵


استخدام کارمند بیمه | پنجشنبه ۱۹ فروردین ۹۵
آگهی استخدام کارمند بیمه  در تهران « بیمه ایران » کارمندخانم , مسلط به صدور ، با حداقل , ۱سال‏سابقه،محدوده‎سیدخندان ۲۲۸۷۵۱۲۵ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارمند آشنا به کامپیوتر , باروابط عمومی بالا جهت بیمه آسیا , ثابت+بیمه+پورسانت(شرق تهران) ۳۳۳۵۹۱۲۰ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک کارمند بیمه ترجیحا , باسابقه جهت کار در بیمه ایران , محدوده میدان فردوسی نیازمندیم […]

استخدام کارمند بیمه | پنجشنبه ۱۹ فروردین ۹۵

آگهی استخدام کارمند بیمه  در تهران « بیمه ایران » کارمندخانم , مسلط به صدور ، با حداقل , ۱سال‏سابقه،محدوده‎سیدخندان ۲۲۸۷۵۱۲۵ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارمند آشنا به کامپیوتر , باروابط عمومی بالا جهت بیمه آسیا , ثابت+بیمه+پورسانت(شرق تهران) ۳۳۳۵۹۱۲۰ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک کارمند بیمه ترجیحا , باسابقه جهت کار در بیمه ایران , محدوده میدان فردوسی نیازمندیم […]
استخدام کارمند بیمه | پنجشنبه ۱۹ فروردین ۹۵