استخدام کارشناس فنی برق،کارشناس فنی(مکانیک،فیزیک) در تهران


استخدام کارشناس فنی برق،کارشناس فنی(مکانیک،فیزیک) در تهران
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس فنی برق فقط آقا جهت کار در کادر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون گرایش : الکترونیک یا کنترل ابزار دقیق مقیم شهر تهران حداقل دارای مدرک لیسانس آشنایی با تست، […]

استخدام کارشناس فنی برق،کارشناس فنی(مکانیک،فیزیک) در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس فنی برق فقط آقا جهت کار در کادر فنی آزمایشگاه کالیبراسیون گرایش : الکترونیک یا کنترل ابزار دقیق مقیم شهر تهران حداقل دارای مدرک لیسانس آشنایی با تست، […]
استخدام کارشناس فنی برق،کارشناس فنی(مکانیک،فیزیک) در تهران