استخدام کارشناس بازرگانی خانم در شرکت دهکده جهانی آریان


استخدام کارشناس بازرگانی خانم در شرکت دهکده جهانی آریان
شرکت دهکده جهانی آریان در تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.  عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس بازرگانی خانم لیسانس مترجمی زبان انگلیسی آشنا به امور بازرگانی خارجی حداکثر سن ۳۰ سال ساکن تهران روزهای کاری شنبه تا ۴ شنبه ۸ الی […]

استخدام کارشناس بازرگانی خانم در شرکت دهکده جهانی آریان

شرکت دهکده جهانی آریان در تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.  عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس بازرگانی خانم لیسانس مترجمی زبان انگلیسی آشنا به امور بازرگانی خارجی حداکثر سن ۳۰ سال ساکن تهران روزهای کاری شنبه تا ۴ شنبه ۸ الی […]
استخدام کارشناس بازرگانی خانم در شرکت دهکده جهانی آریان