استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت پایکار بنیان در فارس


استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت پایکار بنیان در فارس
شرکت پایکار بنیان در شهر شیراز نماینده رسمی برندهای امرن-فونیکس کنتاکت و ریتال در ایران از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس بازاریابی و فروش ساکن و آشنا با بازار و صنایع برق و اتوماسیون شیراز دارای حداقل سه سال سابقه کار در زمینه […]

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت پایکار بنیان در فارس

شرکت پایکار بنیان در شهر شیراز نماینده رسمی برندهای امرن-فونیکس کنتاکت و ریتال در ایران از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس بازاریابی و فروش ساکن و آشنا با بازار و صنایع برق و اتوماسیون شیراز دارای حداقل سه سال سابقه کار در زمینه […]
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت پایکار بنیان در فارس