استخدام کارشناس امور بانکی در تهران


استخدام کارشناس امور بانکی در تهران
  به کارشناس امور بانکی اقا با شرایط زیر در تهران نیازمندیم. مدرک تحصیلی: کارشناسی در رشته های مدیریت بازرگانی – مالی – اقتصاد – بانکداری – و حسابداری محل کار : تهران – تهران سن ۲۳ تا ۳۰ سال معدل ۱۷ به بالا حداقل ۷ سال سابقه سکونت در تهران دارای ظاهر مرتب و […]

استخدام کارشناس امور بانکی در تهران

  به کارشناس امور بانکی اقا با شرایط زیر در تهران نیازمندیم. مدرک تحصیلی: کارشناسی در رشته های مدیریت بازرگانی – مالی – اقتصاد – بانکداری – و حسابداری محل کار : تهران – تهران سن ۲۳ تا ۳۰ سال معدل ۱۷ به بالا حداقل ۷ سال سابقه سکونت در تهران دارای ظاهر مرتب و […]
استخدام کارشناس امور بانکی در تهران

استخدام جدید