استخدام چرخکار کفش زنانه


به ۲ نفر چرخکار ماهر خانم آشنا به چرخ صنعتی جهت کار در تولیدی کفش زنانه واقع در زنجان نیازمندیم ۳۲۴۵ ۷۴۳ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۲/۱۱/۹۴ معتبر است)
استخدامی