استخدام ویزیتور و حسابدار در پخش مواد غذایی


استخدام ویزیتور و حسابدار در پخش مواد غذایی
  به چند نفر ویزیتور خانم و یک نفر حسابدار خانم جهت کار در پخش مواد غذایی واقع در زنجان نیازمندیم. . تلفن : ۰۸۶۶ ۸۴۳ ۰۹۱۹ /  ۵۵۷۰ ۸۷۸ ۰۹۱۲ ( حقوق پایه + پورسانت + بیمه ) (این آگهی فقط تا تاریخ ۲۸/۱/۹۵ معتبر است)

استخدام ویزیتور و حسابدار در پخش مواد غذایی

  به چند نفر ویزیتور خانم و یک نفر حسابدار خانم جهت کار در پخش مواد غذایی واقع در زنجان نیازمندیم. . تلفن : ۰۸۶۶ ۸۴۳ ۰۹۱۹ /  ۵۵۷۰ ۸۷۸ ۰۹۱۲ ( حقوق پایه + پورسانت + بیمه ) (این آگهی فقط تا تاریخ ۲۸/۱/۹۵ معتبر است)
استخدام ویزیتور و حسابدار در پخش مواد غذایی

استخدام