استخدام نیروی با تجربه در رستوران ایسترن پالاس


استخدام نیروی با تجربه در رستوران ایسترن پالاس
آگهی استخدام رستوران ایسترن پالاس رستوران ایسترن پالاس در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد ذیل نیازمند است: ۱-گارسون: ۳سال سابقه کار و حداکثر ۲۸ سال ،تمام وقت ۱۱صبح تا ۱۱ شب ۲-کافی من ۳-تخت کار حرفه ای ،۱۰ سال سابقه کار ۴- شاطر ۵-بازاریاب با حداقل ۲ سال سابقه کار ۶- صندوقدار […]

استخدام نیروی با تجربه در رستوران ایسترن پالاس

آگهی استخدام رستوران ایسترن پالاس رستوران ایسترن پالاس در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد ذیل نیازمند است: ۱-گارسون: ۳سال سابقه کار و حداکثر ۲۸ سال ،تمام وقت ۱۱صبح تا ۱۱ شب ۲-کافی من ۳-تخت کار حرفه ای ،۱۰ سال سابقه کار ۴- شاطر ۵-بازاریاب با حداقل ۲ سال سابقه کار ۶- صندوقدار […]
استخدام نیروی با تجربه در رستوران ایسترن پالاس