استخدام نگهبان | شنبه ۲۱ فروردین ۹۵


استخدام نگهبان | شنبه ۲۱ فروردین ۹۵
آگهی استخدام نگهبان در تهران نگهبان،رستوران،کارخانه،BRT , پارکبان حقوق۸۰۰ تا ۵۰۰ / ۱ , آقاباجای خواب و بیمه ۰۹۹۰۱۶۴۹۵۵۳ ـ ۶۶۱۲۲۴۶۶ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ نگهبان مجتمع تجاری، مسکونی , و کارگر ساده آقا با حقوق , بسیار عالی و جای خواب نیازمندیم ۶۶۳۵۹۵۴۹ – ۶۶۱۵۱۱۴۳ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ نگهبان آقا و نیروی حراستی , با شرایط عالی , حقوق ۹۰۰ […]

استخدام نگهبان | شنبه ۲۱ فروردین ۹۵

آگهی استخدام نگهبان در تهران نگهبان،رستوران،کارخانه،BRT , پارکبان حقوق۸۰۰ تا ۵۰۰ / ۱ , آقاباجای خواب و بیمه ۰۹۹۰۱۶۴۹۵۵۳ ـ ۶۶۱۲۲۴۶۶ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ نگهبان مجتمع تجاری، مسکونی , و کارگر ساده آقا با حقوق , بسیار عالی و جای خواب نیازمندیم ۶۶۳۵۹۵۴۹ – ۶۶۱۵۱۱۴۳ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ نگهبان آقا و نیروی حراستی , با شرایط عالی , حقوق ۹۰۰ […]
استخدام نگهبان | شنبه ۲۱ فروردین ۹۵

استخدام