استخدام نمایندگی برند معتبر اروپایی در تهران


استخدام نمایندگی برند معتبر اروپایی در تهران
  نمایندگی یک برند معتبر اروپایی در تهران استخدام می نماید: لیسانس حسابداری: مسلط به آیین تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مسلط به امور مالیاتی و قوانین کار ۵ سال سابقه کار مفید در شرکتهای بازرگانی ارسال رزومه به: Msg1372@gmail.com

استخدام نمایندگی برند معتبر اروپایی در تهران

  نمایندگی یک برند معتبر اروپایی در تهران استخدام می نماید: لیسانس حسابداری: مسلط به آیین تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مسلط به امور مالیاتی و قوانین کار ۵ سال سابقه کار مفید در شرکتهای بازرگانی ارسال رزومه به: Msg1372@gmail.com
استخدام نمایندگی برند معتبر اروپایی در تهران

استخدامی