استخدام نقشه بردار | سه شنبه ۱۷ فروردین ۹۵


استخدام نقشه بردار | سه شنبه ۱۷ فروردین ۹۵
آگهی استخدام نقشه بردار در تهران کارآموز رایگان , با روابط عمومی بالا , جهت دفتر فنی مهندسی ساختمان ۵۵۳۸۸۵۳۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ نقشه کش صنعتی , مسلط به AUTO CAD , 2 بعدی و ۳بعدی , در زمینه سازه های فلزی , , محدوده خیابان خرمشهر(آپادانا) فکس: ۸۸۵۲۱۸۶۳ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ نقشه کش صنعتی , شهرک صنعتی پایتخت , […]

استخدام نقشه بردار | سه شنبه ۱۷ فروردین ۹۵

آگهی استخدام نقشه بردار در تهران کارآموز رایگان , با روابط عمومی بالا , جهت دفتر فنی مهندسی ساختمان ۵۵۳۸۸۵۳۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ نقشه کش صنعتی , مسلط به AUTO CAD , 2 بعدی و ۳بعدی , در زمینه سازه های فلزی , , محدوده خیابان خرمشهر(آپادانا) فکس: ۸۸۵۲۱۸۶۳ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ نقشه کش صنعتی , شهرک صنعتی پایتخت , […]
استخدام نقشه بردار | سه شنبه ۱۷ فروردین ۹۵

استخدامی