استخدام مونتاژکار | یکشنبه ۱۵ فروردین ۹۵


استخدام مونتاژکار | یکشنبه ۱۵ فروردین ۹۵
آگهی استخدام مونتاژکار در تهران یک شرکت تولید , قطعات کامپیوتر , به تعدادی کارگر ساده , خانم و آقا نیازمند است. , ساکنین جنوب شرق وپاکدشت , باسرویس ایاب وذهاب وبیمه ونهار تلفن:۸۶ – ۳۶۴۲۳۸۸۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارگرخانم جهت مونتاژکاری، , قلاویزکاری و کارگرساده حداکثر , ۳۰ساله حوالی شهرری نیازمندیم ۵۵۲۳۴۸۱۷

استخدام مونتاژکار | یکشنبه ۱۵ فروردین ۹۵

آگهی استخدام مونتاژکار در تهران یک شرکت تولید , قطعات کامپیوتر , به تعدادی کارگر ساده , خانم و آقا نیازمند است. , ساکنین جنوب شرق وپاکدشت , باسرویس ایاب وذهاب وبیمه ونهار تلفن:۸۶ – ۳۶۴۲۳۸۸۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارگرخانم جهت مونتاژکاری، , قلاویزکاری و کارگرساده حداکثر , ۳۰ساله حوالی شهرری نیازمندیم ۵۵۲۳۴۸۱۷
استخدام مونتاژکار | یکشنبه ۱۵ فروردین ۹۵

استخدام