استخدام منشی جوابگوی تلفن در موسسه آموزشی


  به منشی جوابگوی تلفن خانم در موسسه آموزشی (محیط کاملا زنانه ) با حقوق ثابت در تهران نیازمندیم. تلفن : ۸۸۵۲۵۵۴۳ محدوده شهر ری
استخدام