استخدام منشی جهت کار در دفتر خصوصی مهندسی در ساری


استخدام منشی جهت کار در دفتر خصوصی مهندسی در ساری
شرکت پردازشگران هونام کاسپین در ساری در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.  عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز منشی خانم جهت کار در دفتر خصوصی مهندسی در ساری آشنا با اینترنت و موتورهای جستجو آشنایی به تایپ و برنامه های office وظایف اضافه : […]

استخدام منشی جهت کار در دفتر خصوصی مهندسی در ساری

شرکت پردازشگران هونام کاسپین در ساری در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.  عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز منشی خانم جهت کار در دفتر خصوصی مهندسی در ساری آشنا با اینترنت و موتورهای جستجو آشنایی به تایپ و برنامه های office وظایف اضافه : […]
استخدام منشی جهت کار در دفتر خصوصی مهندسی در ساری