استخدام مسئول فروش،آشنا به محصول برقی در مرو پیشرو/مشهد


استخدام مسئول فروش،آشنا به محصول برقی در مرو پیشرو/مشهد
شرکت مهندسی مرو پیشرو در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در خراسان رضوی دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مسئول فروش آقا / خانم آشنا به محصولات برقی و برق صنعتی با سابقه اجرایی حداقل ۳ سال مسلط به مباحث بازرگانی ، زبان انگلیسی […]

استخدام مسئول فروش،آشنا به محصول برقی در مرو پیشرو/مشهد

شرکت مهندسی مرو پیشرو در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در خراسان رضوی دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مسئول فروش آقا / خانم آشنا به محصولات برقی و برق صنعتی با سابقه اجرایی حداقل ۳ سال مسلط به مباحث بازرگانی ، زبان انگلیسی […]
استخدام مسئول فروش،آشنا به محصول برقی در مرو پیشرو/مشهد