استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری


استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری
یک شرکت معتبر، در راستای اجرای پروژه های خود در تهران (با موضوع سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری) جهت تکمیل پرسنل در ردیف های شغلی زیر از افراد پویا ،فعال، پر انرژی و علاقمند به کار تیمی دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز ۱ مسئول دفتر مدیر […]

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری

یک شرکت معتبر، در راستای اجرای پروژه های خود در تهران (با موضوع سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری) جهت تکمیل پرسنل در ردیف های شغلی زیر از افراد پویا ،فعال، پر انرژی و علاقمند به کار تیمی دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز ۱ مسئول دفتر مدیر […]
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری