استخدام مدیر مالی درشرکت تولیدی و بازرگانی در تهران


استخدام مدیر مالی درشرکت تولیدی و بازرگانی در تهران
  یک شرکت تولیدی بازرگانی مدیر مالی با شرایط ذیل  در تهران اسنخدام مینماید: ۱- حداقل تحصیلات لیسانس حسابداری یا بالاتر ۲- حداقل ۱۰ سال سابقه کار، مسلط به تهیه اظهار نامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و تهیه صورت های مالی ۳- حد اکثر سن ۴۵ سال ایمیل: a.resume@jamee.ir

استخدام مدیر مالی درشرکت تولیدی و بازرگانی در تهران

  یک شرکت تولیدی بازرگانی مدیر مالی با شرایط ذیل  در تهران اسنخدام مینماید: ۱- حداقل تحصیلات لیسانس حسابداری یا بالاتر ۲- حداقل ۱۰ سال سابقه کار، مسلط به تهیه اظهار نامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و تهیه صورت های مالی ۳- حد اکثر سن ۴۵ سال ایمیل: a.resume@jamee.ir
استخدام مدیر مالی درشرکت تولیدی و بازرگانی در تهران

استخدام جدید