استخدام مدیر بازرگانی خارجی،کارشناس بازرگانی خارجی در تهران


استخدام مدیر بازرگانی خارجی،کارشناس بازرگانی خارجی در تهران
یک شرکت معتبر بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران (آرژانتین) از افراد با تخصص و واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید . عنوان شغلی شرایط احراز مدیر بازرگانی خارجی تسلط کامل به زبان انگلیسی تسلط کامل به اجرای فرآیندهای کاری و دستورالعمل ها تسلط به امور ترخیص ،EPL، Sabtaresh حداقل ۱۰ […]

استخدام مدیر بازرگانی خارجی،کارشناس بازرگانی خارجی در تهران

یک شرکت معتبر بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران (آرژانتین) از افراد با تخصص و واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید . عنوان شغلی شرایط احراز مدیر بازرگانی خارجی تسلط کامل به زبان انگلیسی تسلط کامل به اجرای فرآیندهای کاری و دستورالعمل ها تسلط به امور ترخیص ،EPL، Sabtaresh حداقل ۱۰ […]
استخدام مدیر بازرگانی خارجی،کارشناس بازرگانی خارجی در تهران