استخدام متخصص با مدرک کارشناسی ارشد به بالا در تهران


استخدام متخصص با مدرک کارشناسی ارشد به بالا در تهران
  یک شرکت معتبر در تهران  جهت تکمیل کادر تحقیقاتی خود از شرایط  داران زیر دعوت به همکاری میکند. رشته های مهندسی صنایع ، مکانیک  و برق آشنا به تدوین طرح توجیهی و تکنولوژی desalination دارای سابقه اجرایی در حوزه نیروگاهی یا صنعت برق ارسال رزومه به پست الکنرونیکی زیر ایمیل:cv@sbo-co.com

استخدام متخصص با مدرک کارشناسی ارشد به بالا در تهران

  یک شرکت معتبر در تهران  جهت تکمیل کادر تحقیقاتی خود از شرایط  داران زیر دعوت به همکاری میکند. رشته های مهندسی صنایع ، مکانیک  و برق آشنا به تدوین طرح توجیهی و تکنولوژی desalination دارای سابقه اجرایی در حوزه نیروگاهی یا صنعت برق ارسال رزومه به پست الکنرونیکی زیر ایمیل:cv@sbo-co.com
استخدام متخصص با مدرک کارشناسی ارشد به بالا در تهران

استخدامی