استخدام فست فود علاءالدین در فارس


استخدام فست فود علاءالدین در فارس
  فست فود علاءالدین به تعدادی کارگر ساده و پیک موتوری در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان ملا صدرا – ابتدای خیابان حکیمی  – فست فود علاءالدین شماره تماس:۰۹۱۹۱۶۴۵۰۸۱/ت:۱۲-۱۹/۱۵-۲۴

استخدام فست فود علاءالدین در فارس

  فست فود علاءالدین به تعدادی کارگر ساده و پیک موتوری در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان ملا صدرا – ابتدای خیابان حکیمی  – فست فود علاءالدین شماره تماس:۰۹۱۹۱۶۴۵۰۸۱/ت:۱۲-۱۹/۱۵-۲۴
استخدام فست فود علاءالدین در فارس

استخدام جدید