استخدام صندوقدار و سالنکار خانم و آقا


  به صندوقدار خانم و سالنکار خانم و آقا در تبریز منطقه ائل گولی نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۶۰۳۳۷۹۰۷
استخدامی