استخدام صندوقدار در تهران | دوشنبه ۱۶ فروردین ۹۵


استخدام صندوقدار در تهران | دوشنبه ۱۶ فروردین ۹۵
آگهی استخدام صندوقدار در تهران شهرک غرب و مرزداران , صندوقدارخانم باروابط عمومی بالا , آشنابه سپیدزجهت فست فودمعتبر تماس ۱۱ببعد ۰۹۱۲۳۴۹۵۲۰۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ صندوقدار خانم , با سابقه و حداکثر ۳۰ سال , دارای روابط عمومی بالا ۲۲۱۸۲۸۶۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یکنفر صندوقدار آقا , جهت کار درفست فود , نیازمندیم (منطقه هفت تیر) ۰۹۱۲۲۴۱۳۶۶۸ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ […]

استخدام صندوقدار در تهران | دوشنبه ۱۶ فروردین ۹۵

آگهی استخدام صندوقدار در تهران شهرک غرب و مرزداران , صندوقدارخانم باروابط عمومی بالا , آشنابه سپیدزجهت فست فودمعتبر تماس ۱۱ببعد ۰۹۱۲۳۴۹۵۲۰۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ صندوقدار خانم , با سابقه و حداکثر ۳۰ سال , دارای روابط عمومی بالا ۲۲۱۸۲۸۶۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یکنفر صندوقدار آقا , جهت کار درفست فود , نیازمندیم (منطقه هفت تیر) ۰۹۱۲۲۴۱۳۶۶۸ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ […]
استخدام صندوقدار در تهران | دوشنبه ۱۶ فروردین ۹۵

استخدام جدید