استخدام شرکت MBA در قم


استخدام شرکت MBA در قم
  شرکت MBA در قم جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است ۱-به ۲ نیروی خانم جهت پشتیبانی با سابقه کاری ۲-به ۳ نیروی آقا جهت بازاریابی حضوری با سابقه کاری ۳-به یک نیروی انبار دار آقا با سابقه کاری مراجعه فقط حضوری از ساعت ۱۰ الی ۱۲ نیروگاه انتهای خیابان دو طفلان […]

استخدام شرکت MBA در قم

  شرکت MBA در قم جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است ۱-به ۲ نیروی خانم جهت پشتیبانی با سابقه کاری ۲-به ۳ نیروی آقا جهت بازاریابی حضوری با سابقه کاری ۳-به یک نیروی انبار دار آقا با سابقه کاری مراجعه فقط حضوری از ساعت ۱۰ الی ۱۲ نیروگاه انتهای خیابان دو طفلان […]
استخدام شرکت MBA در قم

استخدام