استخدام شرکت گلپامهر


استخدام شرکت گلپامهر
  شرکت گلپامهرتوزیع کننده انحصاری محصولات نانسی و بارلی در شیراز و بوشهر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: ردیف عنوان شغلی تحصیلات تعداد شرایط کار ۱ حسابدار  لیسانس حسابداری ۲  آقا دارای سابقه کار مرتبط با پخش و پایان خدمت ۲  ویزیتور  حداقل دیپلم ۱۰  آقا دارای سابقه […]

استخدام شرکت گلپامهر

  شرکت گلپامهرتوزیع کننده انحصاری محصولات نانسی و بارلی در شیراز و بوشهر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: ردیف عنوان شغلی تحصیلات تعداد شرایط کار ۱ حسابدار  لیسانس حسابداری ۲  آقا دارای سابقه کار مرتبط با پخش و پایان خدمت ۲  ویزیتور  حداقل دیپلم ۱۰  آقا دارای سابقه […]
استخدام شرکت گلپامهر

استخدام