استخدام شرکت سنجش افزار آسیا در تهران


استخدام شرکت سنجش افزار آسیا در تهران
  شرکت سنجش افزار آسیا در تهران جهت تکمیل کادر خود برنامه نویس حرفه ای و باسابقه مسلط به SQL و #C استخدام می نماید. ارسال رزومه به ایمیل:  software@saa.ir

استخدام شرکت سنجش افزار آسیا در تهران

  شرکت سنجش افزار آسیا در تهران جهت تکمیل کادر خود برنامه نویس حرفه ای و باسابقه مسلط به SQL و #C استخدام می نماید. ارسال رزومه به ایمیل:  software@saa.ir
استخدام شرکت سنجش افزار آسیا در تهران

استخدام