استخدام شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات)


استخدام شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات)
شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات) فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک، جهت تکمیل و توسعه نیروی انسانی موردنیاز خود از افراد واجد شرایط در زمینه های ذیل در تهران دعوت به همکاری می نماید. دانلود فایل جزییات علاقمندان می­ توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۲۱۴۹۱۲۳ تماس حاصل نموده و […]

استخدام شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات)

شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات) فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک، جهت تکمیل و توسعه نیروی انسانی موردنیاز خود از افراد واجد شرایط در زمینه های ذیل در تهران دعوت به همکاری می نماید. دانلود فایل جزییات علاقمندان می­ توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۲۱۴۹۱۲۳ تماس حاصل نموده و […]
استخدام شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات)