استخدام شرکت خرم پخش آذربایجان


استخدام شرکت خرم پخش آذربایجان
  شرکت خرم پخش آذربایجان. نماینده انحصاری محصولات پارس حیات ترکیه (پوشک بچه مولفیکس، دستمال کاغذی های پاپیا و تنو، پوشک بزرگسال جولی) و هنکل آلمان (مایع ظرفشویی پریل، پودر لباسشویی پرسیل، قرص های ماشین های ظرفشویی پریل) در تبریز از افراد زیر جهت همکاری در سال جدید ۹۵ با شرایط استثنایی دعوت به هکاری […]

استخدام شرکت خرم پخش آذربایجان

  شرکت خرم پخش آذربایجان. نماینده انحصاری محصولات پارس حیات ترکیه (پوشک بچه مولفیکس، دستمال کاغذی های پاپیا و تنو، پوشک بزرگسال جولی) و هنکل آلمان (مایع ظرفشویی پریل، پودر لباسشویی پرسیل، قرص های ماشین های ظرفشویی پریل) در تبریز از افراد زیر جهت همکاری در سال جدید ۹۵ با شرایط استثنایی دعوت به هکاری […]
استخدام شرکت خرم پخش آذربایجان

استخدام