استخدام شرکت تولیدی لیو در تهران و رباط کریم


استخدام شرکت تولیدی لیو در تهران و رباط کریم
  شرکت تولیدی مبلمان اداری لیو در تهران و رباط کریم استخدام می نماید: واحد شغلی ردیف شغلی عنوان شغلی مدرک آقا خانم محل خدمت فروش و بازاریابی sa1 کارشناس فروش سازمانی کارشناس و بالاتر * – دفتر مرکزی تهران sa2 کارشناس فروش نمایندگی – * – sa3 کارشناس مناقصات – * * sa4 کارشناس […]

استخدام شرکت تولیدی لیو در تهران و رباط کریم

  شرکت تولیدی مبلمان اداری لیو در تهران و رباط کریم استخدام می نماید: واحد شغلی ردیف شغلی عنوان شغلی مدرک آقا خانم محل خدمت فروش و بازاریابی sa1 کارشناس فروش سازمانی کارشناس و بالاتر * – دفتر مرکزی تهران sa2 کارشناس فروش نمایندگی – * – sa3 کارشناس مناقصات – * * sa4 کارشناس […]
استخدام شرکت تولیدی لیو در تهران و رباط کریم

استخدام