استخدام شرکت بازرگانی حلوایی در استان خراسان


استخدام شرکت بازرگانی حلوایی در استان خراسان
  شرکت بازرگانی حلوایی تهران جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان استخدام می نماید: عنوان شغلی تعداد سابقه مدیر فروش ۲نفر ۲ سال بازاریاب ۱۰ نفر ۱ سال تحصیلدار ۱ نفر ۱ سال تلفن: ۰۹۱۲۱۵۴۲۹۴۸- ۰۹۱۲۶۴۷۷۷۱۰

استخدام شرکت بازرگانی حلوایی در استان خراسان

  شرکت بازرگانی حلوایی تهران جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان استخدام می نماید: عنوان شغلی تعداد سابقه مدیر فروش ۲نفر ۲ سال بازاریاب ۱۰ نفر ۱ سال تحصیلدار ۱ نفر ۱ سال تلفن: ۰۹۱۲۱۵۴۲۹۴۸- ۰۹۱۲۶۴۷۷۷۱۰
استخدام شرکت بازرگانی حلوایی در استان خراسان