استخدام شرکت آسیا تک در تهران


استخدام شرکت آسیا تک در تهران
  به افراد واجد شرایط جهت شرکت آسیا تک در تهران نیازمندیم. ردیف عنوان تحصیلات حداقل سابقه کار (سال) CR3 کارشناس ارتباط با مشتریان کارشناسی صنایع – مدیریت – کامپیوتر ۲ OU3 کارشناس امور مخابرات (پشتیبانی فنی XDSL) کارشناسی در رشته های مخابرات – کامپیوتر – ICT , IT ۳ OU4 کارشناس نصب و راه […]

استخدام شرکت آسیا تک در تهران

  به افراد واجد شرایط جهت شرکت آسیا تک در تهران نیازمندیم. ردیف عنوان تحصیلات حداقل سابقه کار (سال) CR3 کارشناس ارتباط با مشتریان کارشناسی صنایع – مدیریت – کامپیوتر ۲ OU3 کارشناس امور مخابرات (پشتیبانی فنی XDSL) کارشناسی در رشته های مخابرات – کامپیوتر – ICT , IT ۳ OU4 کارشناس نصب و راه […]
استخدام شرکت آسیا تک در تهران

استخدام